PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
KHTC [01/12/16] 821/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 12 năm 2016
THCS [23/11/16] 810/PGD&ĐT-CMTHCS V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ...
TH [22/11/16] 374/QĐ-PGD&ĐT V/v ban hành quy chế hoạt động Tổ...
TH [22/11/16] 373/QĐ-PGD&ĐT V/v thành lập Tổ mạng lưới chuyên...
TTC [21/11/16] 804/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tuyên truyền hưởng...
TTC [15/11/16] 802/PGD&ĐT V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
TTC [15/11/16] 801/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NH...
THCS [15/11/16] 800/KH-PGD&ĐT Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến...
THCS [14/11/16] 796/PGD&ĐT V/v thông báo kết quả kỳ thi Prudential...
TH [10/11/16] 787/PGD&ĐT V/v dự tập huấn đánh giá học sinh...
TTC [10/11/16] 786/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm...
TTC [10/11/16] 3555/UBND-VHXH V/v tổ chức kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà...
THCS [09/11/16] 685/KH-PGD&ĐT Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên...
TTC [05/11/16] 771/PGD&ĐT V/v chủ động đối phó phòng tránh áp...
TTC [04/11/16] 767/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức các kỳ thi qua mạng...
THCS [31/10/16] 756/PGD&ĐT-CM V/v thông báo kết quả chấm sáng...
THCS [27/10/16] 755/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức Cuộc thi Prudential - Văn...
MN [26/10/16] 750/PGD&ĐT-CMMN V/v tăng cường các biện pháp hạ...
KTR [26/10/16] 737/PGD&ĐT V/v báo cáo dạy thêm, học thêm
TH [25/10/16] 740/PGD&ĐT-CMTH V/v thống nhất một số nội dung...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật