PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
MN [28/09/16] 2998/KH-UBND Phát triển giáo dục mầm non trên địa...
TTC [28/09/16] 3001/KH-UBND Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc...
THCS [15/09/16] 655/PGD&ĐT V/v triển khai sử dụng "Phiếu...
THCS [15/09/16] 656/PGD&ĐT V/v sử dụng Tài liệu dạy học và...
THCS [15/09/16] 05/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng,...
THCS [15/09/16] 654/PGD&ĐT V/v thực hiện lồng ghép nội dung...
TCCB [14/09/16] 651/PGD&ĐT V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2016
TTC [12/09/16] 642/PGD&ĐT V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác...
THCS [09/09/16] DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC NH 2016-2017 TẠI TRƯỜNG...
THCS [08/09/16] 638/KH-PGD&ĐT Tổ chức chuyên đề "Nâng cao...
MN [07/09/16] 631/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội giảng xây dựng môi...
THCS [01/09/16] 621/KH-PGD&ĐT Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi...
MN [01/09/16] 622/KH-PGD&ĐT Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên...
KHTC [01/09/16] 623/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 9 năm 2016
KHTC [31/08/16] 2184/SGD&ĐT-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện các...
TTC [30/08/16] 613/PGD&ĐT V/v tiếp tục triển khai, thực hiện...
TTC [25/08/16] 600/PGD&ĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống...
KHTC [22/08/16] 01-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2016-2017
TTC [22/08/16] 592/KH-PGD&ĐT Hoạt động Giáo dục Thường xuyên...
TTC [22/08/16] 593/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật