PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
TTC [25/08/16] 600/PGD&ĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống...
KHTC [22/08/16] 01-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2016-2017
TTC [22/08/16] 592/KH-PGD&ĐT Hoạt động Giáo dục Thường xuyên...
TTC [22/08/16] 593/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ...
THCS [18/08/16] 591/PGD&ĐT-CMTHCS V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm...
MN [18/08/16] 589/PGD&ĐT-CMMN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm...
TTC [17/08/16] 589/PGD&ĐT V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết...
TTC [17/08/16] 588/PGD&ĐT V/v tuyên truyền Nghị định số...
TTC [16/08/16] 580/PGD&ĐT-YTTrH V/v tăng cường công tác phòng...
PCGD [16/08/16] 2815/QĐ-UBND Công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập...
PCGD [16/08/16] 2832/QĐ-UBND V/v tặng Giấy khen thành tích phổ cập...
TTC [16/08/16] 579/PGD&ĐT-YTTrH V/v hướng dẫn thực hiện công...
TH [16/08/16] 575/PGD&ĐT-CMTH V/v hường dẫn nhiệm vụ Giáo dục...
TTC [08/08/16] 549/GM-PGD&ĐT Họp mặt tuyên dương, khen thưởng...
TTC [08/08/16] 551/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường kiểm tra việc sử...
TTC [02/08/16] 537/KH-PGD&ĐT V/v phòng, chống thiên tai và tìm...
TTC [21/07/16] 509/PGD&ĐT V/v thông báo cuộc thi tiếng Anh...
THCS [21/07/16] 510/KH-PGD&ĐT Tổ chức khảo sát năng lực tiếng...
THCS [15/07/16] 1785/SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT V/v hướng dẫn bổ sung...
THCS [06/07/16] 2084/UBND-VHXH V/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật