PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
PCGD [01/12/17] 947/GM-PGD&ĐT V/v tiếp và làm việc với đoàn...
ĐĐ [28/11/17] Thông tư số 27/2017/TT-BGD&ĐT Quy định tiêu...
TTC [22/11/17] 911/PGD&ĐT-BVSTBPN V/v tổ chức hoạt động và...
TTC [20/11/17] 904/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ...
TTC [10/11/17] 889/PGD&ĐT-VP V/v theo dõi, ứng phó với bão số 13...
TTC [01/11/17] 858/PGD&ĐT-VP V/v ứng phó với áp thấp nhiệt đới
THCS [24/10/17] 321/QĐ-PGD&ĐT V/v khen thưởng học sinh giỏi lớp 9...
TH [19/10/17] 837/KH-PGD&ĐT Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp...
TH [18/10/17] 825/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn...
THCS [13/10/17] 817/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức Hội thảo Nâng cao chất...
TH [13/10/17] 816/PGD&ĐT-CM V/v tham gia bồi dưỡng trực tuyến...
TH [09/10/17] 806/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn tổ chức đánh giá...
KHTC [05/10/17] 804/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 10 năm 2017
MN [04/10/17] 797/KH-PGD&ĐT Hội thảo chuyên môn cụm số 3 thực...
TCCB [02/10/17] 788/PGD&ĐT-TCCB V/v xếp hạng trường các đơn vị...
KTR [28/09/17] 6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra và...
MN [26/09/17] 780/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường các biện pháp hạ...
TTC [26/09/17] 777/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường giáo dục kỹ năng...
TTC [20/09/17] 768/PGD&ĐT-YTTrH V/v hướng dẫn triển khai thực...
THCS [19/09/17] 762/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật