PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
THCS [27/10/16] 755/KH-PGD&ĐT V/v tổ chức Cuộc thi Prudential - Văn...
MN [26/10/16] 750/PGD&ĐT-CMMN V/v tăng cường các biện pháp hạ...
KTR [26/10/16] 737/PGD&ĐT V/v báo cáo dạy thêm, học thêm
TH [25/10/16] 740/PGD&ĐT-CMTH V/v thống nhất một số nội dung...
TTC [25/10/16] 736/PGD&ĐT V/v tăng cường ngăn chặn bạo lực...
PCGD [24/10/16] Giấy mời họp PCGD 2016
TH [24/10/16] 732/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn...
TH [21/10/16] 729/KHLT-BATGT-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi tìm hiểu An...
TH [21/10/16] 729/PGD&ĐT-CM V/v mời dự sinh hoạt chuyên môn...
TTC [18/10/16] 227/KHPH-LHH-HNB Tổ chức Giải báo chí về Khoa học...
TTC [18/10/16] 234/LHH-VP V/v thông báo và mời tham gia Giải báo chí...
THCS [17/10/16] 712/TB-PGD&ĐT Tổ chức Hội giảng tháng 10 NH...
TTC [14/10/16] File đính kèm Công văn 710/PGD&ĐT V/v thông báo tổ...
TTC [14/10/16] 710/PGD&ĐT V/v thông báo tổ chức thi TOEFL Primary,...
MN [12/10/16] 707/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên dạy...
TH [12/10/16] 321/QĐ-PGD&ĐT V/v thành lập Tổ mạng lưới chuyên...
THCS [12/10/16] 706/PGD&ĐT-CM V/v thông báo kết quả kỳ thi chọn...
TTC [11/10/16] 694/PGD&ĐT-CCHC V/v tăng cường triển khai kế...
TTC [11/10/16] 693/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng...
THCS [10/10/16] 691/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên dạy...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật