PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
THCS [13/10/17] 817/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức Hội thảo Nâng cao chất...
TH [13/10/17] 816/PGD&ĐT-CM V/v tham gia bồi dưỡng trực tuyến...
TH [09/10/17] 806/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn tổ chức đánh giá...
KHTC [05/10/17] 804/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 10 năm 2017
MN [04/10/17] 797/KH-PGD&ĐT Hội thảo chuyên môn cụm số 3 thực...
TCCB [02/10/17] 788/PGD&ĐT-TCCB V/v xếp hạng trường các đơn vị...
KTR [28/09/17] 6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra và...
MN [26/09/17] 780/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường các biện pháp hạ...
TTC [26/09/17] 777/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường giáo dục kỹ năng...
TTC [20/09/17] 768/PGD&ĐT-YTTrH V/v hướng dẫn triển khai thực...
THCS [19/09/17] 762/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn tổ chức tuần lễ...
THCS [19/09/17] 763/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn thực hiện giáo dục...
TTC [14/09/17] Thông tư số 61/2017/TT-BTC Hướng dẫn về công khai...
TĐKT [12/09/17] 276/HD-PGD&ĐT Công tác thi đua ngành giáo dục và...
MN [12/09/17] 748/KH-PGD&ĐT Tổ chức chuyên đề, hội giảng...
MN [12/09/17] 747/KH-PGD&ĐT Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên...
MN [12/09/17] 746/PGD&ĐT-CMMN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm...
KHTC [07/09/17] 742/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 9 năm 2017
THCS [06/09/17] 735/PGD&ĐT-CM V/v tiếp tục triển khai thực hiện...
TTC [05/09/17] Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật