PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 

Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
804/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 10 năm 2017 05/10/17 59
804/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 10 năm 2017
742/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 9 năm 2017 07/09/17 39
742/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 9 năm 2017
671/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 8 năm 2017 18/08/17 31
671/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 8 năm 2017
652/KH-PGD&ĐT Chuyển đổi vị trí công tác... 07/08/17 128
652/KH-PGD&ĐT Chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán năm 2017
03-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018 31/07/17 75
03-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018
3277/KH-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018... 21/07/17 127
3277/KH-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
617/KHLT-PGD&ĐT-BTG V/v tổ chức bồi dưỡng... 20/07/17 80
617/KHLT-PGD&ĐT-BTG V/v tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học
389/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 6 năm 2017 21/06/17 43
389/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 6 năm 2017
297/KH-PGD&ĐT Phát triển Giáo dục-Năm học... 19/05/17 179
297/KH-PGD&ĐT Phát triển Giáo dục-Năm học 2017-2018
280/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 5 năm 2017 12/05/17 58
280/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 5 năm 2017
821/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 12 năm 2016 01/12/16 127
821/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 12 năm 2016
687/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 10 năm 2016 07/10/16 88
Công tác tháng 10 năm 2016
623/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 9 năm 2016 01/09/16 88
Công tác tháng 9 năm 2016
2184/SGD&ĐT-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện các... 31/08/16 296
2184/SGD&ĐT-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ NH 2016-2017
01-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2016-2017 22/08/16 156
Thông tri về nhiệm vụ năm học 2016-2017
485/KH-PGD&ĐT Kế hoạch công tác tháng 7 năm... 05/07/16 113
Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2016
192/KH-PGD&ĐT Kế hoạch công tác tháng 6 năm... 17/06/16 82
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2016
351/KH-PGD&ĐT KH Phát triển giáo dục và đào... 07/06/16 82
KH Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020
352/KH-PGD&ĐT KH Phát triển Giáo dục NH 2016-2017 07/06/16 103
KH Phát triển Giáo dục NH 2016-2017
Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi Học sinh giỏi... 19/11/14 415
CV 2775


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật