PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 

Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
788/PGD&ĐT-TCCB V/v xếp hạng trường các đơn... 02/10/17 165
788/PGD&ĐT-TCCB V/v xếp hạng trường các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2017-2018
Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT 29/08/17 112
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông...
1626/SGD&ĐT-TCCB V/v phê duyệt kế hoạch tuyển... 18/08/17 240
1626/SGD&ĐT-TCCB V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
264/QĐ-PGD&ĐT V/v giao biên chế sự nghiệp năm... 11/08/17 212
264/QĐ-PGD&ĐT V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017
138/HD-PGD&ĐT Nhận xét, đánh giá cán bộ... 10/05/17 132
138/HD-PGD&ĐT Nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017
193/PGD&ĐT-TCCB V/v nhận hồ sơ học lớp Trung... 05/04/17 87
193/PGD&ĐT-TCCB V/v nhận hồ sơ học lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính năm 2017
135/PGD&ĐT-TCCB V/v giải quyết thuyên chuyển... 20/03/17 203
V/v giải quyết thuyên chuyển viên chức trong và ngoài huyện năm học 2017-2018
651/PGD&ĐT V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2016 14/09/16 220
V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2016
1199/PGD&ĐT-TCCB V/v xây dựng kế hoạch biên... 21/06/16 240
V/v xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017
1593/KH-UBND KH Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà... 07/06/16 131
KH Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2016-2020
155_V/v giải quyết thuyên chuyển viên chức trong... 18/03/16 326
Thuyên chuyển trong và ngoài huyện năm 2016
CV 695/GDĐT V/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng... 16/10/15 1092
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016
508_QĐ-SNV_V/v cử cán bộ, giáo viên đi học 23/11/14 416
V/v cử cán bộ, giáo viên đi học


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật