PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn...
Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
  Lịch  Ngày lưu hành: 20/07/17      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 81

Tải về
(59.59kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật