PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
3297/UBND-NC V/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các loại bản sao giấy tờ
3297/UBND-NC V/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các loại bản sao giấy tờ
  Lịch  Ngày lưu hành: 15/08/17      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 101

Tải về
(1.36MB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật