PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
Thông tư số 61/2017/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự...
Thông tư số 61/2017/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
  Lịch  Ngày lưu hành: 14/09/17      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 93

Tải về
(560.32kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật