PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 

Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra... 28/09/17 105
6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra và xử lý việc dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn huyện
737/PGD&ĐT V/v báo cáo dạy thêm, học thêm 26/10/16 160
737/PGD&ĐT V/v báo cáo dạy thêm, học thêm
Quyết định 980 V/v kiểm tra công nhận trường... 04/05/16 211
Quyết định 980
131/KH-PGD&ĐT Phòng chống tham nhũng trong ngành... 25/03/16 202
KH 131


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật