PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 

Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
137/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận giáo viên đạt... 24/04/17 93
137/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2016-2017
870/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên làm... 26/12/16 66
870/KH-PGD&ĐT Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện - NH 2016-2017
1238/SGD&ĐT-GDTX V/v Chứng chỉ tiếng Anh JETSET 01/06/16 93
V/v Chứng chỉ tiếng Anh JETSET
Cv 917_ Huong dan tham gia Hoi thi tim hieu di san van hoa... 24/11/14 274
Cong van 917
922_Quyết định thành lập BGK Hội thi tìm hiểu... 23/11/14 312
QĐ 922/QĐ-GDĐT_V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi tìm hiểu di sản văn hoá tỉnh Bến Tre - Huyện Giồng Trôm 2014
921_Quyết định thành lập BTC Hội thi tìm hiểu... 23/11/14 280
QĐ 921/QĐ-GDĐT_V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu di sản văn hoá tỉnh Bến Tre - Huyện Giồng Trôm 2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật