PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra và xử lý việc dạy thêm, học thêm...
6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra và xử lý việc dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn huyện
  Lịch  Ngày lưu hành: 28/09/17      Số lần tải  Số lượt đã tải về: 91

Tải về
(194.8kB)


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật