PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
TTC [15/08/17] 3297/UBND-NC V/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các...
TCCB [11/08/17] 264/QĐ-PGD&ĐT V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017
KHTC [07/08/17] 652/KH-PGD&ĐT Chuyển đổi vị trí công tác đối...
KHTC [31/07/17] 03-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018
MN [24/07/17] 626/KH-PGD&ĐT Tuyển sinh bậc học mầm non năm học...
KHTC [21/07/17] 3277/KH-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của...
TTC [21/07/17] 621/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường công tác tuyên truyền...
KHTC [20/07/17] 617/KHLT-PGD&ĐT-BTG V/v tổ chức bồi dưỡng chính...
TTC [20/07/17] Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo...
TTC [05/07/17] 442/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày...
TTC [29/06/17] 428/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỷ niệm 195 năm...
MN [27/06/17] 418/PGD&ĐT-CMMN V/v thực hiện hồ sơ sổ sách...
KHTC [21/06/17] 389/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 6 năm 2017
MN [20/06/17] 404/KH-PGD&ĐT Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ...
TTC [19/06/17] 396/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức các hoạt động hưởng...
MN [08/06/17] 376/PGD&ĐT-CMMN V/v hướng dẫn tổ chức hoạt...
MN [01/06/17] 322/BC-PGD&ĐT Tổng kết Giáo dục mầm non năm học...
MN [31/05/17] 200/KH-PGD&ĐT Triển khai chuyên đề "Xây dựng...
TTC [29/05/17] 337/PGD&ĐT-VP V/v tổ chức kỷ niệm một số ngày...
THCS [26/05/17] 84/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận các sản phẩm đạt...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật