PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
MỚI CẬP NHẬT
NHÓM TÀI LIỆU/CÔNG VĂN
TTC [08/05/17] 265/PGD&ĐT-CM V/v đánh giá công tác thư viện...
TTC [25/04/17] 242/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỉ niệm 42 năm ngày...
ĐĐ [24/04/17] 137/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận giáo viên đạt danh...
TTC [24/04/17] 238/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường phòng, chống bệnh...
TH [17/04/17] 219/PGD&ĐT-CM V/v phát động và tham dự cuộc thi...
TH [12/04/17] 214/PGD&ĐT-CMTH V/v kiểm tra, đánh giá định kỳ...
TH [12/04/17] 131/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận cá nhân, tập thể...
TH [12/04/17] 130/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận và cấp Giấy chứng...
THCS [12/04/17] 129/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận và cấp Giấy chứng...
THCS [12/04/17] 128/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận và cấp Giấy chứng...
THCS [12/04/17] 127/QĐ-PGD&ĐT V/v khen thưởng dự án đạt giải...
MN [11/04/17] 212/KH-PGD&ĐT Triển khai thực hiện Chuyên đề...
TH [10/04/17] 203/KH-PGD&ĐT Tập huấn nâng cao năng lực ra đề...
TCCB [05/04/17] 193/PGD&ĐT-TCCB V/v nhận hồ sơ học lớp Trung cấp...
THCS [29/03/17] 176/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn xét tốt nghiệp trung...
THCS [29/03/17] 175/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh...
TTC [27/03/17] 170/PGD&ĐT-VP V/v tuyên truyền kỉ niệm 110 năm...
THCS [27/03/17] 108/QD-PGD&ĐT V/v khen thưởng học sinh giỏi lớp 9...
TCCB [20/03/17] 135/PGD&ĐT-TCCB V/v giải quyết thuyên chuyển viên...
TTC [01/03/17] 29/QĐ-PGD&ĐT V/v công nhận và cấp Giấy chứng...


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật