PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
THÔNG BÁO
 THCS - [13/10/17] 817/PGD&ĐT-CM V/v tổ chức Hội thảo Nâng cao chất...
 TH - [13/10/17] 816/PGD&ĐT-CM V/v tham gia bồi dưỡng trực tuyến nâng...
 TH - [09/10/17] 806/PGD&ĐT-CMTH V/v hướng dẫn tổ chức đánh giá...
 KHTC - [05/10/17] 804/KH-PGD&ĐT Công tác tháng 10 năm 2017
 MN - [04/10/17] 797/KH-PGD&ĐT Hội thảo chuyên môn cụm số 3 thực...
 TCCB - [02/10/17] 788/PGD&ĐT-TCCB V/v xếp hạng trường các đơn vị...
 KTR - [28/09/17] 6123/UBND-VHXH V/v tập trung tăng cường kiểm tra và xử lý...
 MN - [26/09/17] 780/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường các biện pháp hạ thấp...
 TTC - [26/09/17] 777/PGD&ĐT-CM V/v tăng cường giáo dục kỹ năng sống...
 TTC - [20/09/17] 768/PGD&ĐT-YTTrH V/v hướng dẫn triển khai thực hiện...
TIN TỨC & SỰ KIỆN

học sinh dự thi Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc

...
đọc thêm »
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Chưa có tin mới

TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật