PGD & ĐT GIỒNG TRÔM
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành
Cơ quan - ban ngành huyện
Phần mềm giáo dục
 
THÔNG BÁO
 TTC - [02/01/18] 983/PGD&ĐT-KT V/v tiếp tục tăng cường quản lý dạy...
 TTC - [02/01/18] 7187/UBND-TH V/v thực hiện các nội dung cam kết tại phiên...
 TTC - [02/01/18] 7134/TB-UBND Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Trung,...
 TTC - [02/01/18] 996/KH-PGD&ĐT Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao...
 TTC - [24/12/17] 975/PGD&ĐT-VP V/v tập trung ứng phó với bão Tembin (bão...
 TTC - [24/12/17] 974/PGD&ĐT-VP V/v tập trung ứng phó với bão TEMBIN và...
 PCGD - [01/12/17] 947/GM-PGD&ĐT V/v tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra...
 ĐĐ - [28/11/17] Thông tư số 27/2017/TT-BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn,...
 TTC - [22/11/17] 911/PGD&ĐT-BVSTBPN V/v tổ chức hoạt động và truyền...
 TTC - [20/11/17] 904/PGD&ĐT-CM V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ...
TIN TỨC & SỰ KIỆN

học sinh dự thi Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc

...
đọc thêm »
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Chưa có tin mới

TÌM TÀI LIỆU-CÔNG VĂN
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Đang cập nhật